Begroting

Leeswijzer

Leeswijzer

Initiatiefvoorstel Programmastructuur 2022- 2026
Deze begroting is opgebouwd aan de hand van de programma's en de overstijgende thema's uit het initiatiefvoorstel 'Programmastructuur 2022 -2026'.

Ambities en doelen centraal, koppeling inhoud met geld
Net als vorig jaar zijn in deze begroting binnen elk programma de speerpunten opgenomen (‘wat willen we komend jaar bereiken?’) en verrijkt met een (volledig) overzicht van ambities, doelen en activiteiten.  Deze doelenboom is geactualiseerd aan de hand van het initiatiefvoorstel 'Coalitieakkoord 2022 - 2026. Online kunt u per programma via het rechtermenu navigeren naar de complete doelenboom. Financieel is een koppeling gelegd naar de doelen, waardoor (bij ‘wat kost het?’) zichtbaar wordt welke kosten gepaard gaan met bepaalde doelen en bovenliggende ambities.
We denken dat dit helpt bij het maken van afwegingen vanuit een totaalbeeld en de basisvragen: ‘‘waarom doen we eigenlijk wat we doen, vanuit welke doelen en ambities en hoeveel geld hebben we daarvoor over?”  

Aanvullende informatie in de digitale versie van de Stadsbegroting
De digitale versie van de Stadsbegroting 2023 - 2026 is te vinden via pcportal.nijmegen.nl. Via dit portaal zijn ook de andere planning & control producten te vinden.
De digitale versie geeft dezelfde informatie als het analoge boekwerk en biedt daarnaast de mogelijkheid om op onderdelen in te zoomen. Zo is onder de programma's meer informatie over de onderliggende taakvelden opgenomen. Ook kan vanuit de programma's doorgeklikt worden naar de programma's in de Stads en Wijkmonitor en zijn links opgenomen naar relevante beleidsdocumenten. En in de digitale versie is de volledige doelenboom (ambities, doelen en activiteiten, inclusief een toelichting) te vinden.

Kennisportaal financiën
Via pcportal.nijmegen.nl. is ook het kennisportaal financiën te vinden. Hier vindt u verdiepende achtergronden over bijvoorbeeld financiële wet- en regelgeving en wat de afspraken zijn over financiën binnen de gemeente Nijmegen.

Deze pagina is gebouwd op 11/29/2022 11:31:24 met de export van 11/28/2022 15:13:08