Programma's

Bereikbaarheid

Wat zijn onze ambities en doelen?

Wat zijn onze ambities en doelen?

Ambitie

We zijn en blijven een stad die veilig bereikbaar en leefbaar is voor bewoners, bedrijven en bezoekers.

*

We hebben een optimale bereikbare stad door een goede balans tussen de vervoersmodaliteiten (vracht)-auto, OV, fiets, vaartuig en voetganger.

*

We hebben goed bereikbare (economische) kerngebieden, zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau.

*

We hebben een toekomstbestendige binnenhaven die toegankelijk is en optimaal wordt gebruikt.

*

We bieden een passend aanbod van parkeer- en stallingsfaciliteiten aan, zowel voor de auto als de fiets.

*

We brengen en houden de kwaliteit van de infrastructuur, weginrichting, straatmeubilair, brandkranen en civiele kunstwerken op orde.

*

We hebben zo min mogelijk vuil en rommel op straat om Nijmegen bereikbaar te houden.

*

We maken het verkeer veiliger.

Ambitie

We hebben een stad die duurzaam bereikbaar is.

*

We stimuleren duurzame vervoerswijzen (lopen, fietsen en openbaar vervoer).

*

We stimuleren verdere verschoning van het gemotoriseerd verkeer.

*

We stimuleren slimmere en schonere logistiek.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

58

5,8 %

Baten

24

2,4 %

Deze pagina is gebouwd op 11/29/2022 11:31:24 met de export van 11/28/2022 15:13:08