Financiële begroting

Algemene dekkingsmiddelen

bedragen * 1 miljoen

Realisatie 2021

Begroot 2022

2023

2024

2025

2026

Dividenden

4,8

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Financieringsfunctie

2,7

3,0

2,0

1,3

0,8

0,8

Gemeentefonds

444,4

450,0

483,9

492,9

517,1

494,5

Hondenbelasting

1,2

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

OZB

90,8

91,8

99,2

99,5

101,3

103,2

Precario

0,1

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

Toeristenbelasting

0,6

0,8

0,9

0,9

0,9

0,9

Totaal

544,6

548,3

587,5

596,1

621,5

600,8

Het rijk raamt, anders dan de gemeentelijke begroting, in lopende prijzen. Dat betekent dat in de verschillende jaren al prijzen worden gebruikt van dat jaar. Van het gemeentefonds wordt daarom een deel op gereserveerd/op stelpost gezet om de toekomstige prijsontwikkeling op te vangen.
Voor een goede vergelijking van de ontwikkeling van het gemeentefonds is het belangrijk om hier rekening mee te houden. In onderstaande tabel is daarom het gemeentefonds opgenomen met de correctie voor prijsontwikkeling.

bedragen * € 1 miljoen

2023

2024

2025

2026

Gemeentefonds

483,9

492,9

517,1

494,5

correctie voor toekomstige prijsontwikkeling

-9,8

-20,2

-28,9

Gemeentefonds tegen huidige prijsniveau

483,9

483,1

496,9

465,6

 

Deze pagina is gebouwd op 11/29/2022 11:31:24 met de export van 11/28/2022 15:13:08