Paragrafen

Bedrijfsvoering

Inleiding

De organisatie heeft grote opgaven op het gebied van klimaat, energie, wonen, kansengelijkheid, zorg, mobiliteit en arbeidsmarkt. Dat vraagt om een moderne overheid met een flexibele en wendbare netwerkorganisatie die handelt als één geheel. Het belangrijkste hierbij blijft dat de opgaven en de belevingswereld van de mensen in de stad steeds het vertrekpunt zijn.

Deze pagina is gebouwd op 11/29/2022 11:31:24 met de export van 11/28/2022 15:13:08