Financiële begroting

Subsidies

I n de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking heeft uw Raad vastgelegd dat u op bepaalde beleidsterreinen of onderdelen van beleidsterreinen subsidieplafonds kunt instellen. Deze plafonds geven uw Raad een instrument in handen om kaders te bepalen voor de uitvoering van subsidiebesluiten door ons College. Daarnaast kunnen ze op een aantal terreinen bijdragen aan een zorgvuldiger subsidiebeheer.
Hieronder hebben we op een rij gezet voor welke programma’s en/of subsidieregelingen we een subsidieplafond
instellen.

Programma

Product / subsidieregeling

Bedragen x € 1

Cultuur en Cultureel Erfgoed

Programmaplafond

21.817.000

Meerjarige culturele programma's

1.545.000

Eenjarige culturele subsidies
Amateurs

300.000
150.000

Economie en toerisme

Ondernemersfonds

509.650

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Programma plafond

51.288.490

Beleidsregels vrijwillig jeugdwerk

221.373

Beleidsregels subsidies migrantenorganisaties
Wijkontwikkeling

Schuldhulpverlening/preventie

61.137
530.425
1.410.960

Sport

Programma plafond

2.136.000

Deze pagina is gebouwd op 11/29/2022 11:31:24 met de export van 11/28/2022 15:13:08